สมเด็จพระราชาธิบดีอัลสุลต่าน อับดุลเลาะห์ ชาห์ ทรงปฏิเสธการประกาศภาวะฉุกเฉินตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรี มูห์ยิดดิน ยัสซิด ซึ่งอ้างเหตุผลเพื่อการรับมือต่อการระบาดของโควิด-19 แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว เป็นความพยายามของนายกมูห์ยิดดินที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอน

ว่าพรรครัฐบาลยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้อยู่หรือไม่ แถลงการณ์สำนักพระราชวังมาเลเซียเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ระบุว่า ภายหลังที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงร่วมหารือกับสภาผู้ปกครองของมาเลเซียในทุกรัฐแล้ว ทรงมีพระราชวินิฉัยว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ หรือพื้นที่ใดในมาเลเซีย การประกาศใช้อำนาจพิเศษดังกล่าวจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของของประเทศ ความเชื่อมั่นนักลงทุน ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรก กษัตริย์และสภาผู้ปกครองทั้ง 8 รู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพกลไกด้านต่างๆ ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอำนาจของรัฐ รวมถึงบทบาทของสมเด็จพระราชาธิบดี (ยังดีเปอร์ตวนอากง) ที่ต้องทรงเป็นกลางและสร้างสมดุลของข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และตรวจสอบการใช้อำนาจในทางที่ผิด ตอนหนึ่งของแถลงการณ์วังมาเลเซียระบุ