มีคำเปรียบเปรยว่ามัมมี่นั้นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางชีววิทยาและแคปซูลกาลเวลา ที่จะพาเราไปเห็นถึงภาพอดีต โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มัมมี่ อังเคคอนซู (Ankhekhonsu) นักบวชชาวอียิปต์โบราณ ที่ชื่อมีความหมายว่า “The god khonsue is alive” ถูกย้ายจากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซีวิก ในเมืองแบร์กาโม ในอิตาลี ไปยังโรงพยาบาล แห่งมิลาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญไขความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีการฝังศพของเขาเมื่อเกือบ 3,000 ปีก่อน

นักวิจัยของโรงพยาบาลแห่งมิลาน เผยว่าจะใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าซีทีสแกน ตรวจสอบข้อมูลทางชีววิทยาและพยาธิสภาพที่สมบูรณ์ของนักบวชผู้นี้ ซึ่งเชื่อว่าจะปรากฏผลถึงช่วงอายุที่เขาเสียชีวิต ความสูงของร่างกาย และล่วงรู้โรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งบาดแผลทั้งหมดที่เขาอาจได้รับในช่วงชีวิตที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะสามารถระบุโรคที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตของอังเคคอนซู ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยสมัยใหม่

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าโลงศพและวิธีการเตรียมศพสำหรับฝังศพของอังเคคอนซู นักวิจัยมั่นใจว่าบุคคลนี้เป็นชนชั้นสูงในสังคม โลงศพของเขามีอายุระหว่าง 900-800 ปีก่อนคริสตกาล และบนโลงมีสลักคำว่า Ankhekhonsu จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งคอนซูเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์และกาลเวลาที่ชาวอียิปต์โบราณนับถือ เชื่อกันว่ามีอิทธิพลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทั้งมนุษย์และสัตว์.