หลายคนยังสงสัย เหตุใดต้องให้อาหารทางสายยาง ? การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษา ซึ่งจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานเองได้ เป็นการรับประทานอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน มักจะใช้อาหารปั่นผสม เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการให้อาหาร แต่ต้องทำตามสูตรของทางโรงพยาบาลหรือนักโภชนาการ

การให้อาหารทางสายยาง มักใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยการให้อาหารทางสายางนั้นมี 3 รูปแบบ คือการใส่สายยางลงไปในจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร การใส่สายยางทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร และสุดท้ายคือการเจาะหน้าท้อง

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ผลิตในห้องปลอดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

อาหารถือเป็นสื่งจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ เพื่อได้รับอาหารเข้าไปแล้ว ร่างกายจะสร้างพลังงาน ทำใม้เรามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้น เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้ นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดก็มาเป็นแรกที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการประกอบอาหาร ซึ่งหากเราได้รับอาหารที่ไม่สะอาดก็จะส่งผลต่อร่างกาย เช่นมีอาารอาเจียน ท้องเสียเป็นต้น

ทั้งนี้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของเราจึงคำนึงถึงความสะอาดและสุขลักษณะมาเป็นอันดับแรก เพราะเราได้ปรุงอาหารและผลิตอาหารปั่นผสม ภายในห้องปลอดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะการันตีได้ว่า มีคุณภาพและสะอาดมากที่สุด

หลายคนที่เคยใช้อาหารปั่นผสม จะทราบกันดีว่า อาหารปั่นผสมนั้น มีอายุอยู่ได้ ไม่นาน เมื่อเราทำขึ้นมาแล้วควรที่จะรับประทานทันที เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วนและเต็มที่

ข้อดี ของการให้อาหารสายยาง ! การให้อาหารสายยางนั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ แต่ในขณะเดียวระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารยังคงสามารถทำงานได้ปกติ

การให้อาหารทางสายยางในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้นั้น มีข้อดีคือ ประหยัด ปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทางเราได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด

เพราะถ้าอาหารปั่นผสมของทางเราเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแล้ว หากอาหารไม่สะอาด ก็ขะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีการทรุดหรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาทีหลัง ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอัตรายได้